Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2014

sekihautameki
"Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe."
— Jodi Picoult – "Krucha jak lód"
sekihautameki
sekihautameki
sekihautameki
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
sekihautameki
0776 e707 420
sekihautameki
Przyjaciel to człowiek, do którego dzwonię po wielu miesiącach milczenia, a nie pyta: dlaczego się nie odzywałaś, tylko mówi: cieszę się, że właśnie dziś słyszę Twój głos.
— Roma Ligocka
sekihautameki
Hard times reveal the people who really care for you.
Words mean nothing if you depend on other people's help.
It's the people who really look after you, when you aren't able to manage your every day life. The ones who are asking if you need something, the ones who drive you home or convince you to go to a doctor.
And also those who are still asking after months. Those, who are far away and still think about you, still have you in mind.
Although you're a loner or don't set much value on company, those people are the most precious thing in life.
sekihautameki
Nie wiem do jakiego typu ludzi się zaliczam. Jestem głupia, ale całkiem inteligentna. Potrafię rozwiązywać cudze problemy, ale nie potrafię zaradzić własnym. Lubię dużo wiedzieć na temat innych ludzi, chociaż ta wiedza wcale nie jest mi potrzebna. Każdego nowego tygodnia zaczynam wszystko od nowa, pragnę się zmienić i wierze, że kiedys mi sie to uda. Choć czasem krytycznie spoglądam na świat, wiem, ze sama potrzebuję masy pracy. Poza tym uśmiecham się, żartuję, płaczę i kłamię, jak każdy choć codziennie obiecuję sobie tego nie robić. Czasem jestem z siebie dumna, lecz częściej po prostu sobą zmęczona. Zwyczajnie. Nienawidzę mojej nadwrazliwości. Nienawidzę gdy mi nic nie wychodzi, nienawidzę swoich wielkich słabości, nienawidzę swojego strachu, czasami nienawidzę żyć.
— tereseek
sekihautameki
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

March 28 2014

sekihautameki
boli mnie całe moje istnienie
— Barbara Rosiek / Byłam schizofreniczką
sekihautameki
Za często dajesz innym oparcie, którego Ty sama nie masz
— wiem
sekihautameki
sekihautameki
"Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe."
— Jodi Picoult – "Krucha jak lód"
sekihautameki

o śmierci już nie marzę
sekihautameki
Nigdy nie żałuj ze poznałeś ludzi z którymi chociaż przez moment byleś szczęśliwy.
sekihautameki
Reposted fromdobby dobby viagreysanatomy greysanatomy

February 27 2014

sekihautameki
Może kiedyś, po latach 
Jednak szepnę nieśmiało 
"Kiedyś, tamtego lata 
Strasznie panią kochałem" 
A ty przerwiesz w pół zdania 
Me wyznania zabawne 
"I ja pana kochałam 
Wtedy latem i dawniej"
— W. Młynarski, 'Moja miłość największa'
sekihautameki

She's AMAZING. Thank you. Polish Queen. 

#ProudToBePolish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl